Avís

legal

Informació del web

En compliment del que estableix la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic passem a informar-los de les condicions que regulen l’ús permès de la pàgina amb URL http://www.wearepartners.es que la empresa We Are Partners, S.L, amb domicili social al Carrer Muntaner, 341 1º2º, 08021 Barcelona, ​​Spain, with CIF number B-61.208.476, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona.

La finalitat de la pàgina és donar informació en referència als productes i serveis comercialitzats per We Are Partners, S.L. i informar dels projectes treballats. També es crea la Web com a punt de trobada dels professionals, clients i proveïdors de l’empresa.

1. Es posa a disposició dels usuaris els següents mitjans on podran dirigir les seves peticions, qüestions i queixes:
Adreça postal: Carrer Muntaner, 341 1º2º, 08021 Barcelona
Adreça de correu electrònic: hola@wearepartners.es
Telèfon d’atenció al client: 93 343 55 05

2. Aquestes condicions generals regulen l’accés i utilització de la web que We Are Partners, S.L, posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet. L’accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s’entendran acceptades pel mer ús de tals serveis.

3. S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la web només i exclusivament si concorren les següents condicions:
3.1. Que sigui compatible amb els fins de la web detallats en l’inici d’aquest avís.
3.2. Que es realitzi amb l’exclusiu ànim d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.
3.3. Que cap dels continguts relacionats en la Web siguin modificats de cap manera.
3.4. Que cap gràfic, icona o imatge disponible a la web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta d’imatges que l’acompanyen.

4. We Are Partners, S.L. es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la Web, de la configuració i presentació d’aquesta i de les condicions d’accés.

5. We Are Partners, S.L. no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Web o al seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat. We Are Partners, S.L. durà a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d’actualització en els continguts, totes aquelles tasques necessàries per resoldre els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

6. Tant l’accés a la Web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. We Are Partners, S.L. no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquest accés o ús. We Are Partners, S.L. no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:
6.1 la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web,
6.2 un mal funcionament del navegador
6.3 de l’ús de versions no actualitzades del mateix

7. We Are Partners, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts enllaçats des de la web, sempre que siguin aliens a la mateixa, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), en els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

En el cas que qualsevol usuari, client o un tercer, considerés que el contingut o els comentaris d’usuaris realitzats a la web o prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits o lesionen béns o drets del propi usuari, d’un client o d’un tercer susceptibles d’indemnització, i, en particular, consisteixin en:
7.1 Activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius conforme la normativa penal espanyola.
7.2 Activitats o continguts que violin drets de propietat intel·lectual o industrial.
7.3 Activitats o continguts que posin en perill l’ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.
7.4 Comentaris o continguts que posin en perill la protecció del menor, el respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació.

Demanem que ens notifiquin al més aviat possible al compte de correu que figura a l’apartat de contacte de la Web.

En qualsevol cas, We Are Partners, S.L. no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació incloses a la Web. A més es reserva el dret de retirar aquells continguts penjats que es considerin inadequats.

8. La utilització no autoritzada de la informació continguda a la Web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de We Are Partners, S.L. donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

9. Tot enllaç de tercers a la Web ha de ser-ho a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibides els «links profunds», el «framing» i qualsevol altre aprofitament dels continguts de la Web, a favor de tercers no autoritzat.

10. We Are Partners, S.L. i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels jutjats i tribunals de Barcelona (Espanya) per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés, o ús de la Web.

 

Propietat Intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina www.wearepartners.es (d’ara endavant «la Web») el seu codi font, disseny, imatges, logotips, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements en ell continguts són titularitat de We Are Partners, S.L. a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, còpia, distribució, comunicació pública i transformació.

L’accés en aquesta pàgina web no suposa, en cap cas, adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat intel·lectual sobre els continguts que figuren en la mateixa.

© 2017, WE ARE PARTNERS, S.L., wearepartners.es. Reservats tots els drets.

Segurament no t’interessa saber que fem servir galetes pròpies i que navegant a la nostra web ens estàs permetent el seu ús. De fet, sabem que en comptes d’acceptar la nostra Política de Cookies, preferiries acceptar aquest tipus de galetes.