Política

de privacitat

Per utilitzar alguns dels Serveis del web, els usuaris han de proporcionar prèviament a We Are Partners, S.L. certes dades de caràcter personal (d’ara endavant, els “Dades Personals”). We Are Partners, S.L. incorporés a un fitxer de la seva propietat inscrit en el registre de l’agència espanyola de protecció de dades en compliment de la legislació i d’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre de dades personals, al seu torn tractarà automatitzadament les Dades Personals concorde a les finalitats:

Formulari de l’apartat contacte: La finalitat de les dades sol·licitades és el poder atendre la seva consulta, posant-nos en contacte per qualsevol dels canals que ens faciliti: postal, telèfon, fax o correu electrònic. Els participants es comprometen a respectar la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual (entenent que són titulars o cessionaris dels drets d’explotació de les imatges incloses a la web) i protecció de dades personals de totes aquelles fotos que enviïn, sent els responsables de demanar els consentiments de les persones que apareixen en les mateixes. We Are Partners, S.L. es reserva el dret de comprovar les autoritzacions i retirar aquelles imatges que no compleixin amb aquest requisit.

En tots dos casos, l’enviament de comunicacions comercials o promocionals a l’usuari que així ho hagi sol·licitat en activar la casella creada a aquest efecte en el respectiu formulari. Això s’estableix sota les condicions legalment establertes a la LSSICE (Llei 34/2002, de 11 de juliol) i LGT (Llei 32/2003, de 3 de novembre).

Els usuaris poden exercir els drets legalment establerts d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació regulats en la Llei 15/99 de protecció de dades i desenvolupats en el RD 1720/2007 de 21 de desembre, seguint les seves directrius i aportant la documentació o requisits necessaris requerits per la citada legislació. Per a això podran dirigir-se a:
We Are Partners, S.L.
C / Muntaner, 341 1º2º, 08021 Barcelona

Ref. LOPD

S’entén de la veracitat de les dades facilitades per part de l’usuari per poder prestar una atenció correcta amb vista a les finalitats de la web.

We Are Partners, S.L. ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers, així com el tractament confidencial de les Dades Personals de conformitat amb la legislació vigent aplicable al RD 1720/2007 de 21 de Desembre que desenvolupa la Llei orgànica de protecció de dades i procura instal·lar altres mitjans i mesures tècniques de protecció addicionals.

Per això l’usuari consent per al tractament de les seves dades amb les finalitats exposades a We Are Partners, SL, aquesta clàusula també s’empara en el que estableix l’article 6è de la LOPD i en l’Art. 10.4º del RD 1720/2007 de 21 de desembre. We Are Partners, S.L. estableix que les dades personals incorporades al fitxer no els cedirà a tercers, excepte pels supòsits legalment acceptats en matèria de protecció de dades.

Segurament no t’interessa saber que fem servir galetes pròpies i que navegant a la nostra web ens estàs permetent el seu ús. De fet, sabem que en comptes d’acceptar la nostra Política de Cookies, preferiries acceptar aquest tipus de galetes.